Yönetim sistem danışmanlığı hakkında…

Alışılmışın dışında, maksimum bilgi paylaşımına dayalı sistem danışmanlığımız ile ölçülebilir fayda sağlamayı amaçlıyoruz. İşletmenize istenilen yönetim sistemi kurmanın yanı sıra sistemin işletmenizde en verimli şekilde uygulanabilmesi için dokümantasyon yapısını iyileştirerek sürekli revize eder, ilgili danışmanın işletmenizde aktif olarak çalışmasını sağlar ve sistem kurulduktan sonra dahi gerekli gördüğü konularda eğitimler düzenler.

Hizmetlerimiz nelerdir?

 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)
 • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yalın Üretim
 • 5S Endüstriyel Temizlik ve Düzen
 • Tedarikçi Firma Denetimleri
 • İç denetim (İç Tetkik)
İLETİŞİM

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Sektörde edindiğimiz tecrübelerle işletmenizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve belge alımı için danışmanlık yapıyoruz. ISO 9001:2015 ile işletmenizin;

 • Tüm üretim sürecinin yönetim tarafından kontrol edilmesini kolaylaşır.

 • İşletmenizin rekabet edebilirliğini artar.
 • Sistemin iyi planlanmasına yardımcı olur, işlem maliyetlerini azalır.
 • Müşteri memnuniyeti artar ve bağlılıkta artış sağlar.
 • Birimler arası sorunların çözülmesini sağlayarak verimlilikte artış sağlar.
 • İşletmenin prestiji artar.
 • Kurumsal kimlik oluşturarak, müşteri portföyünün artırır.
 • Personelin üretim süreçlerine etkin katılımı ve motivasyonlarında artış sağlar.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ile,

 • İşletmenin atık miktarı minimize edilir.
 • İşletmenin enerji tüketimi düşer.
 • İzin ve yetki belgelerini almanız kolaylaşır.
 • Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyum sağlarsınız.
 • Doğal kaynakların doğru kullanımı ile masraflar azalır ve verimliliğiniz artar.
 • Potansiyel tehlikeler analiz edilir bu sayede kaza ve kayıplarda azalma sağlanır.
 • Faaliyetlerin çevre yükümlülükleri altında yürütüldüğünün belgelenmesi ile müşterinin güveni artar.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 ile,

 • İş kazalarını ve meslek hastalıkları oranını minimize etmenize eder, iş gücü kaybını minimuma düşer.
 • İşletme içinde güvenli çalışma ortamı elde ederek personel memnuniyeti sağlanır.
 • Yasal şartları yerine getirerek, işletmenin iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır.
 • İşletmenizin saygınlığının arttırılması ile rekabette avantaj sağlanır.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar. Böylece işletme maliyetleriniz düşer.
 • İş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize katkı sağlar.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Toplam Kalite uygulamalarına geçişin en önemli adımı alt yapısı Toplam Kalite Yönetimi‘ne uygun hale getirilmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının etkin olarak uygulanmasıdır.

Firmalar ISO 9001 standardına ait şartlarını benimseyerek uygularsa; Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği sürekli iyileştirme , takım ve çember uygulamaları vb. gibi bir çok konuda çok uygun bir alt yapı ile hazırlıklarını yaparak Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını yürütmekte ve devam ettirmektedir.

Bu nedenle genel olarak Toplam Kalite Yönetimini uygulamak isteyen firmalar ISO 9001 standardını benimseyip uygulamayı ilk önemli adım olarak görmektedirler.

İLKSEM olarak bu konuda bilgilerimizi paylaşmak için yanınızdayız. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.

İLETİŞİM

PROJE HİZMETLERİMİZ