Uzman kadro, inovatif ve akademik bakış açısı…

İLKSEM 2013 yılında madencilik ve seramik sektöründe deneyimli, akademik alt yapıya sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Şirketimizin kuruluş amacı bilimsel birikimi sanayide kullanılabilir hale getirmek, alanında yenilikçi, farkındalık yaratan projeler ve ürünler üretmektir.

Dolayısıyla şirketimiz başlıca iki alanda faaliyet göstermektedir. Birinci faaliyet alanımız endüstriyel hammadde zenginleştirme ve seramik sektörüne yönelik araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda çevreci, estetik, teknik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimidir. Bu faaliyet alanına yönelik olarak hem kendi imkanlarımızla hem de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB kurumlarınca desteklenen projeleri başarıyla yürütmekteyiz.

İkinci faaliyet alanımız eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların arge, yönetim sistemlerinin, yönetim ve mesleki yeterliliklerinin, proje yazma, proje bazlı çalışma, proje üretme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesidir. Bunun için sanayi, üniversite, STK ve kamu kurumları ile etkin iş birliği içerisinde ülkemiz stratejik hedeflerini destekleyen projeler yapılmasını sağlayan bir danışmanlık hizmeti anlayışını sürdürüyoruz. Böylece fayda, verimlilik ve yaygın etkisi yüksek çalışmaların ortaya çıkmasında rol alıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

 Vizyon ve misyon…

İlksem Mühendislik olarak; seramik ve Ar-Ge alanında vizyonumuz, bilimsel birikimi sanayide kullanılabilir hale getiren, alanında yenilikçi, farkındalık yaratan projeler ve ürünler üreten, sektöründe öncü ve güvenilir bir marka olmaktır. Şirketimiz çevreci, estetik ve teknik özelliklere sahip farklı seramik ürünler ve projeler üretmeyi ilke edinmiştir.

Proje, akademi ve danışmanlık hizmetlerimizde ise; sanayi işletmelerinin, girişimcilerin ve çalışanların gelişimine katkı sunan uluslararası bir proje yönetimi ve eğitim akademisi olmaktır. Sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile etkin iş birliği içerisinde ülkemiz stratejik hedeflerini destekleyen projeler yapılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.