KOSGEB’in mevcut KOBİ’lere sağladığı desteklerdir. İşletmenize uygun desteklerden yararlanmak için lütfen bize ulaşın.

1. Girişimcilik Desteği

Yeni iş kuracaklar KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci destekleri mevcuttur.

2. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri

Yeni iş kuracaklar KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci destekleri mevcuttur.

2.1 – İşletme Geliştirme Destek Programı

Destek Adı Destek Üst Sınırı Destek Oranı
Yurt Dışı Fuar Desteği 50 Bin TL %60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20 Bin TL %60
Nitelikli Eleman Desteği 50 Bin TL %60
Eğitim Desteği 20 Bin TL %60
Enerji Verimliliği Desteği 35 Bin TL %60
Tasarım Desteği 25 Bin TL %60
Sinai Mülkiyet Hakları Desteği 30 Bin TL %60
Belgelendirme Desteği 30 Bin TL %60
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30 Bin TL %60

2.2 – KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Çağrılı projelerdir. Proje teklif çağrısına göre proje kabul etmektedir.

2.3 – Yurt Dışı Pazar Araştırma Destek Programı

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay
Destek Üst Limiti: 300 Bin TL
Proje Destek Oranı:
% 70 (Yetmiş) Geri Ödemesiz
% 30 (Otuz) Geri Ödemeli

3. Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

3.1 – Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeler KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Her zaman açık projelerdir.

3.2 – KOBİ Tekno Yatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Destek Programı

  • Ar-Ge / yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi
  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar
  • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar (1 Milyon TL’ye kadar)
  • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar (5 Milyon TL’ye kadar)

KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

İLETİŞİM

PROJELERİMİZ