1. Mali Destek Programı

Proje teklif çağrıları, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş, potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje tekliflerini sunmaya çağrılması ve başvuruların bağımsız değerlendiriciler yoluyla değerlendirilip, başarılı bulunan projelerin program bütçeleri dikkate alınarak desteklenmesi üzerine kurulu destek mekanizmasıdır.

2. Teknik Destek Programı

Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteklerden;

  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Organize sanayi bölgeleri
  • Küçük sanayi siteleri
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri
  • İş geliştirme merkezi
  • Birlik ve kooperatifler

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

3. Fizibilite Destek Programı

Fizibilite desteğinden Teknik Destek Programı’ndan yararlanabilen kurum ve kuruluşlar yararlanabilir.

İLETİŞİM

PROJELERİMİZ