2018-2020
BEBKA – Endüstriyel Simbiyoz

Farklı Maden ve Seramik Endüstrisi Atıklarından Modüler Kaplama Tuğla Üretimi

(2016-2018)
KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Farklı MgO Kaynakları ile Kordiyerit Bazlı Asimetrik Membran Üretimi ve Sinterleme Katkısı Olarak Bor Atıklarının Kullanılabilirliği

(2013-2015)
KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Seramik Membran Üretiminde Hammadde Mineralojik Bileşiminin Ürün Performansına Etkisinin Araştırılması

(2014-2016)
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği

(2013-2014)
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği

Seramik Membran Üretiminde Hammadde Mineralojik Bileşiminin Ürün Performansına Etkisinin Araştırılması

PROJELERİMİZ